Bli medlem

Önskar du en barnomsorgsplats på Lövet anmäler du enkelt ditt intresse genom att fylla i vår platsansökan – Blankett

Ni måste även ställa er i Landskrona kommuns barnomsorgskö

Ifylld blankett skickas till: Föräldrakooperativet Lövet ek. för. • Krutvägen 48 • 261 94 Annelöv

Det är kommunens taxa som gäller, det vill säga avgiften följer maxtaxan och följer respektive kommuns regelverk.

När du har ditt barn på Lövet blir du automatiskt medlem i kooperativet. I samband med inträdet erlägger medlemmarna ett insatsbelopp på 500 kronor per barn. Verksamheten drivs som ett kooperativ och alla föräldrar ansvarar gemensamt för föreningen.

IMGP3604