Klätterställning med rep

IMG_4432

Byggdes ?

Stolpar byttes 2014 HT

Rep byttes 2014 HT

Överliggande ribbstol ?

Klättervägg ?