Bli medlem

Önskar ni en barnomsorgsplats på Lövet anmäler ni enkelt ert intresse genom att ställa er i Landskrona kommuns barnomsorgs kö och välja Lövet. Bor du inte i Landskrona kommun fyller du vi vår platsansökan – Blankett

Ifylld blankett skickas till: Föräldrakooperativet Lövet ek. för. • Krutvägen 48 • 261 94 Annelöv

Om ni har oturen att inte få någon plats hos oss för att vi har fullt, tipsar vi er om att ställa er i kommunens överflyttningskö om ni väljer att börja på en annan förskola i väntan på en ledig plats hos oss. Risken är annars att ni kommer ur kön.

Det är kommunens taxa som gäller, det vill säga avgiften följer maxtaxan och följer respektive kommuns regelverk.

När du har ditt barn på Lövet blir du automatiskt medlem i kooperativet. I samband med inträdet erlägger medlemmarna ett insatsbelopp på 500 kronor per barn. Verksamheten drivs som ett kooperativ och alla föräldrar ansvarar gemensamt för föreningen.

IMGP3604