Avdelningar och dagsrutiner

Vi är 38 förskolebarn inskrivna på Lövet.
Barnen är indelade i 4 grupper.

Kottar som är 1-2 år och Svampar som är 3 år har sin bas på nedre våningen.

Kastanjer som är 4 år och Stubbar som är 5 år vistas på ovanvåningen.

Exempel på hur en dag på Lövet kan se ut för barnen:

06.15

Lövet öppnas.

07.30

Frukost serveras till de barn som är
i behov av det, övriga barn går ut
och leker på gården.

09.30

Respektive grupp samlas inne eller
ute för samling och aktiviteter.

11.15

Lunch

12.00

Barn med sömnbehov går ut och
sover i vagnar på vår scen. De som inte sover
samlas för saga innan de går ut på
gården och leker tillsammans.

14.30

Mellanmål ute eller inne beroende
på väder.

15.00

Fri lek ute eller inne beroende
på väder tills föräldrarna hämtar
barnen.

17.15

Vi stänger Lövet.