Organisationen

Lövet är en ekonomisk förening.

Alla  föräldrar, dvs medlemmar måste ingå i en av våra grupper. Det finns valberedning, ekonomigrupp, personalgrupp, infogrupp,  innemiljögrupp, festgrupp, fixargrupp och trädgårdsgrupp och i varje grupp utses det en gruppledare.

Varje grupp har olika uppgifter som de är ansvariga att sköta tillsammans. En gång om året ses grupper, gruppledare och ordförande över.

Gruppledare, rektor och ordförande bildar vår styrelse, som träffas 1 ggr/mån

Förskolan granskas och godkänns av Landskrona kommun.