Verksamheten

Förskolans läroplan (Lpfö 18) styr vår verksamhet. Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet. Barnens behov och nyfikenhet står i centrum.

Lövet ligger naturskönt med stora ytor, både inne och utomhus där alla har goda möjligheter att få sitt rörelsebehov tillgodosett. Vi går ofta utanför våra grindar och besöker närmiljön kring förskolan, såsom skogen, ridbanan, hålan/pulkabacken, ån, skolan, kyrkan, dungen och Dösjebro.

Vi arbetar tematiskt, det innebär att barn och pedagoger fördjupar sig i något ämne under en lång eller kort period. Vårt mål är att det ska bygga på barnens egna frågor och intresse. I läroplanen finns många olika arbetsområden, i våra teman har vi en möjlighet att fläta samman dem och få med många olika ämnen och områden. Vi vill erbjuda barnen många olika sätt att uttrycka sig på under sin tid hos oss och vi önskar att varje barn får utvecklas enligt sina förutsättningar, ta ansvar, visa respekt och känna glädje.

Föräldrarna är delaktiga i en ansvarsgrupp (se Organisationen), men även 4 tim/förälder/termin i sitt barns grupp. Dessa timmar är väl planerade i förskott och brukar vara mellan 9,00-13,00. Det är oftast vid speciella evenemang på Lövet och framför allt vid utflykter. Dessa  tillfällen brukar vara väldigt efterlängtade av barnen och föräldrarna får samtidigt en inblick i sitt barns vardag.

Föräldrar rings aldrig in som vikarier på förskolan.

I dagsläget har Lövet 10 anställda som arbetar i barngrupperna.  4 förskollärare och 6 barnskötare.

Lövet har en egen kock som lagar all vår mat från grunden. Barnen har som förmån att få önska sig vilken mat de vill på sina födelsedagar.

Vi har ca 45 barn på förskolan, främst från Annelöv och Kvärlöv, men även en del från närområdet utanför dessa byar. Under dagarna delar vi upp barnen i åldershomogena grupper för att varje barn ska få sina behov tillgodosedda på bästa sett. Uteverksamhet på morgon och eftermiddag tillbringar vi dock alltid tillsammans hela huset.

Lövets öppettider styrs av barnomsorgsbehovet och ses över inför varje termin. Idag har vi öppet mellan 6,15-17,15.