Historik

Lövet bildades 1988 av åtta familjer i Annelöv som tillsammans hade fjorton barn. Det fanns ingen kommunal förskola i byn och föräldrarna hade behov av en barnomsorg som inte innebar onödigt långa resor.

Redan när föräldrakooperativet startades var engagemanget stort. Föräldrarnas åsikter och önskemål hade nu skapat en grund för verksamheten att utvecklas ifrån. Även i fortsättningen skulle föräldrarna vara med och påverka arbetet.

I väntan på den nyrenoverade Skånelängan bedrevs verksamheten i baracker.  När väl våra lokaler var klara hade vi dock kök och matsal beläget i ett litet hus utanför huvudbyggnaden. En tillbyggnad år 2001 blev en lycka för alla. Lövet fick därmed ett modernt kök och en matsal, båda i direkt anslutning till verksamheten. Detta underlättade mycket både för barnen och personalen. Dessutom fick vi en bra lokal att samlas många i t.ex. vid möten och andra sammankomster.

2009 revs det gamla stallet som använts som förråd. Det byggdes ett nytt, modernare förråd som bättre passade våra behov. Bl.a. fick vi en scen som vi även använder som sovplats till de yngre barnen.

2010 gjorde vi om matsalen till en småbarnsavdelning och vi började äta i våra verksamhetsgrupper på avdelningarna i stället.